2/2014

Dne 28.2.2014 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se podrobného popisu využití kompenzací od InterCory (Hornbachu), formou položkového rozpotoču podle předpokladu budoucího použití.

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuty.