2/2018

Dne 15.3.2018 pan L.L. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "šesti otázek na občana pana V.J.K. (na jeho chování a jednání)."

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
a) ÚMČ Praha-Velká Chuchle není vedeno žádné správní ani přestupkové řízení proti občanu MČ panu V.J.K. bytem 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle,
b) ÚMČ nepřijal žádná oznámení na chování a jednání občana,
c) dtto jako v bodě b),
d) ÚMČ nepřijal žádná oznámení porušování právních předpisů ze strany občana nespadající do jeho místní či věcné příslušnosti,
e) ÚMČ nebyl oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu ze strany občana,
f) ÚMČ nepřijal žádnou petici spoluobčanů nespokojených s chováním jmenovaného občana.