2/2020

Dne 11. 2. 2020 paní Mgr. J.K. požádala. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se „zaslání informací o místním poplatku ze psů (roční výnos za posledních 5 kalendářních roků, výše ročních nákladů na městský útulek, kdo je provozovatelem útulku a kdo zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli týrání zvířat)“,

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

a) hrubý roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 let:

2015 - 86.267,- Kč, 2016 - 77.934,- Kč, 2017 - 76.515,- Kč, 2018 - 76.824,- Kč,

2019 - 81.941,- Kč, k tomu je nutné poznamenat, že dle pravidel hl. m. Prahy odvádí každá městská část vyhláškou stanovené procento na jeho účet,

b) ostatní otázky je nutné směrovat na příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy nebo Městskou policii hl. m. Prahy, neboť městská část Velká Chuchle žádný městský útulek nevlastní, neprovozuje ho a ani nezajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případě týrání zvířat.