2/2023

Dne 19.1.2023 pan V. K. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Kopie písemnosti „Pasport místních komunikací" Městské části Praha - Velká Chuchle v rozsahu a způsobu zpracování stanoveného Vyhláškou č. 104/1997 Sb., která je prováděcím předpisem Zákona o pozemních komunikacích č. 13/19997 Sb. v částech, které obsahují údaje o pozemních komunikacích v katastrálním území Velká Chuchle na:
a) parcele kat. č. 987 (část ulice Nad Chuchlí)
b) parcele kat. č. 993/1 (část ulice Nad Chuchlí)
c) parcele kat. č. 1185 (ulice Na Lahovské)
d) parcele kat. č. 1184/7 (část ulice Na Hvězdárně)
e) parcele kat. č. 1184/8(část ulice Na Hvězdárně)

2) kopie mapové části pasportu pozemních komunikací v „Pasportu místních komunikací" ve Velké Chuchli se zakreslením a označením místních komunikací příslušné třídy a účelových komunikací v oblasti katastru Velká Chuchle ohraničeného komunikacemi Nad Chuchlí, K višňovému sadu a Na Hvězdárně (od stávající křižovatky s ulicí Nad Chuchlí směrem na Lochkov). Obecně tedy lokality Osada Lahovská.

Informace mu byly poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle ve Vámi požadované lokalitě neeviduje žádný Pasport komunikací. Na tyto komunikace byl zpracován pouze projekt od MHMP na možné budoucí řešení. Vámi uvedené komunikace jsou zařazeny do třídy účelových pozemních komunikací.