2/2024

Dne 19.2.2024 pan J. Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

Žádal o informace:

1. Smlouvu na  studii pro první variantu (bez kruhového objezdu)

Proplacenou částku a to kdy a kým byla zadána k vyplacení

2. Smlouvu na studii s kruhovým objezdem

Proplacenou částku a to kdy a kým byla zadána k vyplacení

Informace byly poskytnuty:

bod 1. smlouva na studii pro první variantu nebyla uzavírána, bylo řešeno objednávkou č.91/2021 z 24.5.2021 – objednavatel Mgr. Melichar (místostarosta)

fakturováno 58.080Kč, platba zadána dne 29.9.2021 na základě podpisu/pokynu Mgr. Melichara ze dne 21.9.2021

bod 2. smlouva na studii s kruhovým objezdem nebyla uzavírána, bylo řešeno objednávkou č.162/2022 ze 13.12.2022 – objednavatel Viktor Kobes (starosta)

fakturováno 242.000Kč, platba zadána dne 10.7.2023 na základě podpisu/pokynu Viktora Kobese ze dne 19.6.2023, zveřejněno v registru smluv dne 21.12.2022, ID 21286205