20/2023

Dne 19..2023 požádal pan ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Žádám o kopii položkového rozpočtu na vyplacenou částku 108 150,- Kč vyplacenou za rekonstrukci parčíku dle odpovědi na žádost o poskytnutí informací vaše značka 2739/2023

Informace byly poskytnuty:

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám položkový rozpočet - rekultivace nám. Chuchelských bojovníků.