21/2013

Dne 18.11.2013 pan Ing. J.Š., podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se

a) žádosti o povolení vjezdu vozidel nad 7 t (1957-332/2013/SCH);

b) žádosti o informaci, na kterém zastupitelstvu bylo projednáno a schváleno připojení kanalizace přes pozemek parc. č. 1038 (kdy byla udělena vyjímka a kým z vyhl. č. 8/1990 NVP);

c) žádosti o informaci o počtu a druhu kácených dřevin (souhlas 1950/2013/BE);

d) žádosti o informaci kým byla udělena výjímka z vyhlášky k vybudování přistupové cesty k pozemku parc. č. 335/6 přes pozemek parc. č. 1038/3;

e) žádoti o informaci kdo povolil vjezd nákladního vozidla dne 18.11.2013 - viz. příloha foto - jelo v protisměru od MŠ.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.