22/2023

Dne 21.9. 2023 požádal pan J. D. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:
1) Existuje platná nájemní smlouva k reklamnímu zařízení (billboardu)
2) Existuje platná nájemní smlouva, která se vztahuje k tomuto pozemku 3) Pokud taková smlouva existuje, jaké bylo její plnění za rok 2022

Informace byly poskytnuty:

1) Žádnou platnou nájemní smlouvu k reklamnímu zařízení (billboardu) neevidujeme.
2) Žádnou platnou nájemní smlouvu na tento pozemek neevidujeme.