2/2009

Dne 19.1.2009 firma Business Media CZ, s r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí:

Investiční plán MČ Praha – Velká Chuchle pro rok 2009, seznam projektů, které jsou plánovány na rok 2009 a budou financovány z rozpočtu MČ nebo z veřejných rozpočtů.

U těchto projektů firma žádala uvést:
– název projektu
– popis projektu
– rozpočet projektu
– plánovaný termín započetí projektu).

Informace firmě byly v zákonné lhůtě poskytnuty.
(Dopis odeslán poštou dne 26.1.2009)