25/2023

Dne 10.10. 2023 požádal pan J. D. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

Jaké kroky jste učinili ve snaze odstranění stavby  pro reklamu umístěné bez platného povolení na pozemku 1171 k. ú. Velká Chuchle, který je v majetku Hlavního města Praha a ve svěřené správě Městské části Praha - Velká Chuchle? K jakým úředním úkonům a v který den doposud došlo?

Na základě žádosti ze dne 25. 10. 2023 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz:

Rozhodnutím ÚMČ Praha 16 - Radotín, OVDŽP, Úsek výstavby , které nabylo právní moci dne 24. 11. 2018, bylo nařízeno odstranění této stavby pro reklamu. Vlastník v dané lhůtě stavbu pro reklamu neodstranil  a stavební úřad předal podklady  k výkonu exekuce. Exekuční návrh byl zamítnut z důvodu, že majetek povinné společnosti byl dne 16. 10 .2018 prohlášen úpadek Městským soudem v Praze posd sp. zn. MSPH 98 INS 9741/2018-A-17. pro bližší informace je možné se obrátit na ÚMČ Prahy 16 - Radotín.