26/2023

Dne 16.10.2023 požádal pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací:

Informace mu byly poskytnuty:
1) MČ Praha - Velká Chuchle se nepodařilo v místním archivu dohledat Vámi požadované písemnosti týkajících se oprávnění provozování pozemní komunikace

2) Nelze specifikovat, neboť jak je uvedeno výše, požadované doklady nalezeny nebyly

3) MČ Praha Velká Chuchle situaci intenzivně řeší v souladu s platnými USNESENÍMI. V brzké době bude taktéž vypsáno výběrové řízení na vyhotovení dopravní studie pro celou oblast Lahovská.