27/2023

Dne 10.12.2023 požádal pan R. P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací:

Byly v období červen 2023 až prosinec 2023 vyplaceny zaměstnancům Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle nějaké odměny. V případě, že ano tak žádám o informaci v jaké výši. Tuto informaci požaduji sdělit v členění za příslušné kalendářní měsíce a jednotlivě ke každému zaměstnanci zvlášť, vše v nezbytně nutné (tzn. zákonem vyžadované) anonymizované formě s ohledem na ochranu jejich osobních údajů, Ponechávám na MČ, jakou formou „utajení" si zvolí - číslo, písmeno atd.

Informace byly poskytnuty:

Vaší žádosti bylo plně vyhověno. Přehled odměn zaměstnanců ÚMČ členěný dle Vašich požadavků zasíláme v přiloženém elektronickém souboru.