3/2018

Dne 16.4.2018 pan Mgr. R.P. - Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "výstavby projektu nazvaného BYTY CHUCHLE v Praze 5 - Velké Chuchli, ulice Bochníčkova a s tím související změnou územního rozhodnutí, o které je vedeno ÚMČ Praha 16 - Radotín a sdělení, zda a pokud ano, kdy a kým byl udělen souhlas nebo jinak založeno právo umožňující umístění či přímo provedení záměru projednávaného v rámci výše popsaného řízení o změně územního rozhodnutí také na pozemku parc.č. 996 v k.ú. Velká Chuchle".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Byla zaslána veškerá zaevidovaná korespondence mezi MČ Praha-Velká Chuchle a OVDŽP ÚMČ Praha 16 - Radotín:
a) vyjádření k dokumentaci pro změnu DÚR-oprava a doplnění ze dne 17.10.2017,
b) písemné vyjádření MČ Praha-Velká Chuchle k zahájení územního řízení (změny územního rozhodnutí) na stavbu "BYTY CHUCHLE", Praha 5 - Velká Chuchle, Bochníčkova ze dne 21.11.2017,
c) závazné stanovisko MČ Praha-Velká Chuchle k pokračování územního řízení (změny územního rozhodnutí) na stavbu společnosti VILY CHUCHLE, a.s. pod názvem
"BYTY CHUCHLE", Praha 5 - Velká Chuchle, Bochníčkova ze dne 3.4.2018.