3/2022

Dne 15.3.2022 společnost ICOM transport a.s. (IČ 46346040) požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím osdělení/zaslání následujících informací:

Veškeré dostupné informace k umístění dopravního značení vjezdu do ulice Starolázeňská „Zákaz vjezdu nákladních vozidel" s dodatkovou tabulkou „Pouze se souhlasem MČ Praha Velká Chuchle", zejména rozhodnutí o umístění tohoto dopravního značení a souvisejících podkladů a stanovisek dotčených orgánů, případně jakékoliv další informace k tomuto dopravnímu značení a uděleným výjimkám z tohoto značení včetně seznamu subjektů, kterým byla výjimka udělena, a rozsahu této výjimky (pokud existuje vnitřní či jiný předpis k výjimkám, kterým se UMČ řídí, tak rovněž tento).

Informace jí byly poskytnuty:
Dopravní značení Zákazu vjezdu vozidel nad 7t pouze s povolením MČ Praha - Velká Chuchle platí na celém území katastrů Velké a Malé Chuchle s výjimkou ulic Radotínská a Strakonická. Rozhodnutí o umístění tohoto značení vydal ÚMČ Praha 16 - Radotín, úsek dopravy, vzhledem ke stavu, povaze a především profilům těchto komunikací. Počátek platnosti na MČ Praha - Velká Chuchle není znám. Výjimky jsou MČ Praha - Velká Chuchle udělovány účelově tzn. pro danou konkrétní RZ nebo stavební firmu za přesně dané období, formulář je ke stažení na stránkách www.chuchle.cz
Seznam subjektů, kterým byla výjimka udělena, není na MČ veden, neboť jak je výše uvedeno, jsou výjimky udělovány pouze účelově a jednotlivý subjekt (vozidlo) při vjezdu do tohoto zákazu musí mít potvrzení vydané MČ o výjimce ve vozidle fyzicky, aby se případně při kontrole příslušníky městské policie resp. Policie ČR mohl touto výjimkou prokázat.