3/2023


Dne 23.1.2023 pan JUDr. M. P., advokát, požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k technické infrastruktuře na území Městské části Praha - Velká Chuchle, resp. obce Velká Chuchle, k datu 18.10.1949.
Konkrétně požádal o sdělení, zda byl na území Městské části Praha - Velká Chuchle, resp. obce Velká Chuchle, vybudován k roku 1949 vodovod.

Informace mu byly poskytnuty:
MČ Praha - Velká Chuchle není příslušným orgánem, který je povinen vést evidenci vodních děl - vodovodů. Z dokumentů, které byly dohledány v místním archivu, však vyplývá, že na katastru Velké Chuchle obecní vodovod v r. 1945 byl zřízen.


Dne 23.1.2023 pan JUDr. M. P., advokát, požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k technické infrastruktuře na území Městské části Praha – Velká Chuchle, resp. obce Velká Chuchle, k datu 18.10.1949.
Konkrétně požádal o sdělení, zda byl na území Městské části Praha – Velká Chuchle, resp. obce Velká Chuchle, vybudován k roku 1949 kanalizace.

Informace mu byly poskytnuty:
MČ Praha – Velká Chuchle není příslušným orgánem, který je povinen vést evidenci vodních děl – kanalizací.
Z dostupných dokumentů, které byly dohledány v místním archivu, nebylo potvrzeno, že na katastru Velké Chuchle kanlaizace byla v r. 1945 zřízena.