3/2009

Dne 15.1.2009 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí těchto informací:

Dohledání v podací knize datum odeslání objednávky 1248/332/2007/Kt a následnou reakci z OMI (odpověď, potvrzení atd.) na tuto objednávku

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.
(Dopis odeslán poštou dne 12.3.2009)