4/2017

Dne 15.5.2017 pan JUDr. F.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se informace o výši nájmů uplatňovaných MČ u pozemků ve vyjmenovaných případech včetně dvou otázek (existence ceníku poplatků, resp. postup a způsob stanovení cen pro jednotlivé případy).

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
a) informace o výši nájmů pronajímaných pozemků (viz vyplněná tabulka uplatňovaných cen),
b) naše MČ nemá stanoven pro své potřeby ceník poplatků či jinak stanovené ceny,
c) v přiložené tabulce jsou uvedeny ceny používané u pozemků, které jsou v rámci MČ pronajímány (ostatní vyplněny 0), v případě nového pronájmu se vychází z ceny obvyklé ve srovnání s okolními městskými částmi, příp. z ceny předchozího nájemce s úpravou o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok, zveřejněnou ČSÚ.