4/2018

Dne 3.5.2018 paní A.J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "zaslání uzavřených Kolektivních smluv za období od 1.1.2014 do dnešního dne, které byly sjednány mezi MČ Praha-Velká Chuchle jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor odborové organizace a zda Kolektivní smlouvy byly tajemníkem ÚMČ Praha - Velká Chuchle podepsány vlastnoručním podpisem nebo za pomoci razítka s vlastnoručním podpisem".

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Od 1.1.2014 do dnešního dne nebyly sjednány žádné Kolektivní smlouvy mezi MČ Praha-Velká Chuchle jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, neboť nebyla a není zřízena příslušná odborová organizace. Vzhledem k tomu nebyla tajemníkem ÚMČ Praha - Velká Chuchle žádná Kolektivní smlouva podepsána.