4/2023

Dne 13.2.2023 paní R.P., požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících k dotačním výzvám v oblasti včelaření.
Konkrétně požádala o sdělení, zda:
1. Existuje či existovala v blízké minulosti (od roku 2019) dotační výzva vaší městské části na podporu chovu včel, případně další opylovatele? Pokud ano, jednalo se o přímou podporu chovu včel nebo šlo o dotaci na vzdělávání/osvětu ve včelaření?
2. Existuje či existovala v blízké minulosti (od roku 2019) dotační výzva vaší městské části na podporu zlepšování úživnosti prostředí (zakládání květnatých luk, medonosných záhonů, vytváření nových či management stávajících lokalit pro opylovatele)?

Informace jí byly poskytnuty:
Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že MČ Praha - Velká Chuchle Vámi požadované dotační výzvy na podporu chovu včel a podporu zlepšení úživnosti prostředí od roku 2019 žádné neeviduje.