4/2015

Dne 29.4.2015 společnost Transparency International - Česká republika, o.p.s., Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, požádala o poskytnutí informace, týkající se místního referenda, které se v městské části Praha - Velká Chuchle konalo ve dnech 23. - 24.5. 2014 (obsahující celkem 11 otázek - bodů)

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Žadateli byly v přiložené tabulce předloženy odpovědi doplněné o požadované zápisy resp. procesní usnesení orgánů MČ Praha-Velká Chuchle.

Příloha č. 1 a příloha č. 2 - Přehled Usnesení č. 1/2014 ze dne 24.2.2014, č. 2/2014 ze dne 31.3.2014, č. 4/2014 ze dne 2.6.2014
Zápisy ze zasedání ZMČ - dtto
Možnost náhlednutí na webových stránkách MČ Praha-Velká Chuchle: www.chuchle.cz / Samospráva / Usnesení zastupitelstva nebo Zápisy z jednání ZMČ.

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" Tabulka 880.4 kB