5/2017

Dne 29.5.2017 pan a paní K. a D. B. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádali o poskytnutí informace, týkající se "zaslání kopie Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, který zachycuje průběh projednání (včetně rozpravy) a hlasování o tomto návrhu (pronájem resp. prodej části obecního pozemku parc.č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle) s tím, že pokud tento zápis nezachycuje průběh hlasování včetně hlasování jednotlivých členů dle jmen, žádáme poskytnout informace, tedy v tom směru, jakým způsobem hlasoval každý jednotlivý člen zastupitelsva o předmětném návrhu".

Informace jim byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Tajemník ÚMČ předal osobně pí Daně Benčátové ihned v den podání této žádosti kopii požadovaného zápisu č. 3/2017 ze dne 15.5.2017 s upozorněním, že zápisy i usnesení ze zasedání ZMČ jsou pravidelně zveřejňovány a k dispozici na webové stránce MČ Praha-Velké Chuchle www.chuchle.cz pod záložkou Samospráva, Zápis z jednání ZMČ nebo Usnesení zastupitelstva, příslušný kalendářní rok a požadovaný zápis resp. usnesení.