5/2018

Dne 30.5.2018 pan L.L. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se dotazu "Kolik je v katastrálním území Praha-Velká Chuchle osob, které mají trvalé bydliště a zároveň kontaktní adresu hlášenou v nemovitosti, která je v katastru nemovitostí evidována jako objekt pro rodinnou rekreaci ?"

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Počet osob s trvalým pobytem ve Velké Chuchli na čísle evidenčním (chaty) je v současné době 148.