5/2014

Dne 7.5.2014 pan J.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se přímé informace k věci, proč není kompenzace od InterCory použita spravedlivě, podle významu slova.

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuty.