6/2014

Dne 19.5.2014 paní Ing. R.J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace (stížnost na neobdržení odpovědi), týkající se dokladové dokumentace, která řeší protiprávní stav na území obce - černou stavbu (plot podél domu č.p. 379 až 381 v ul. Nad závodištěm).

Informace byla v souladu s Rozhodnutím MHMP poskytnuta ve stanovené lhůtě.