6/2020

Dne 24. 2. 2020 pan Ing. K.V.M., Ph.D. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, „ohledně tajemníka/ů či tajemnic/e Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle od účinnosti zákona č. 131/2000 Sb., tj. od 12.11.2000“

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) Hana Drastilová – od 1.7.1997 do 10.11.2002 – politická příslušnost neznáma, pracovní poměr ukončen z rodinných důvodů,

2) Jiřina Hanlová – od 11.11.2002 do 31.5.2011 – politická příslušnost neznáma, pracovní poměr ukončen z důvodu odchodu do starobního důchodu,

3) Ing. Vilém Schulz – od 1.6.2011 dosud – bez politické příslušnosti.