6/2023

Dne 20.3.2023 pan J. M., požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. Jak byla vyhodnocena anketa pořádaná v termínu od 1.12.2022 do 31.1.2023 ohledně zájmu o zřízení nového autobusového spojení (linka č. 230) Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov?
2. Plánuje Městská část Praha-Velká Chuchle na základě výsledků ankety záměr zřízení nového autobusového spojení (linka č. 230) Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov dále projendat či od něj bude upuštěno?
3. Pokud nebylo od záměru zřízení nového autobusového spojení (linka č. 230) Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov upuštěno, kdy bude záměr projednán?
4. Pokud bude záměr zřízení nového autobusového spojení (linka č. 230) Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov dále projednáván, kde je plánována točna plánované autobusové linky č. 230 ve směru do Velké Chuchle?
5. Pokud má být točna plánované autobusové linky č. 230 ve směru do Velké Chuchle umístěna v místě křížení ul. Starochuchelská a Kazínská (místo plánované točny dle podkladů k pořádané anketě), jakým způsobem plánuje Městská část Praha - Velká Chuchle kompenzovat zaniklých 5 parkovacích míst? Dovoluji si také požádat o poskytnutí příslušných podkladů.
6. Pokud má být točna plánované autobusové linky č. 230 ve směru do Velké Chuchle umístěna v místě křížení ul. Starochuchelská a Kazínská (místo plánované točny dle podkladů k pořádané anketě), jakým způsobem zamýšlí Městská část Praha - Velká Chuchle změnit dopravní značení v daném místě? Dovoluji si také požádat o poskytnutí příslušných podkladů.
7. Pokud má být točna plánované autobusové linky č. 230 ve směru do Velké Chuchle umístěna v místě křížení ul. Starochuchelská a Kazínská (místo plánované točny dle podkladů k pořádané anketě), jakým způsobem zamýšlí Městská část Praha - Velká Chuchle zajistit dopravní bezpečnost v daném místě? Dovoluji si také požádat o poskytnutí příslušných podkladů.
8. Pokud má být točna plánované autobusové linky č. 230 ve směru do Velké Chuchle umístěna v místě křížení ul. Starochuchelská a Kazínská (místo plánované točny dle podkladů k pořádané anketě), jakým způsobem zamýšlí Městská část Praha - Velká Chuchle zajistit bezpečnost chodců v daném místě? Dovoluji si také požádat o poskytnutí příslušných podkladů.

Informace mu byly poskytnuty:
Ad. 1) Anketa, která proběhla byla vyhodnocena s nejednoznačným výsledkem (tzn. 184 PRO a 175 PROTI)
Ad. 2) MČ Praha - Velká Chuchle vešla do dalšího jednání ohledně autobusového spojení (linka č. 230) s tím, že točna by byla umístěná jinde než u původně zamýšlené ul. Kazínská
Ad. 3) Nyní probíhá jednání mezi zástupci MČ a Dopravním podnikem
Ad. 4) Viz. bod 2, konkrétní místo není známo, MČ se přiklání k variantě protažení spoje až k Obchodnímu centru Hornbach
Ad. 5) - 8) Od točny na křížení ulic Kazínská a Starochuchelská se prozatím upouští.