7/2023

Dne 22.3.2023 pan Ing. J. Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:
1. Proč není na webu zveřejněn zvukový záznam ze zastupitelstva č. 2/23, který ukládá jednací řád čl. XI/12. Žádám o jeho zaslání a zveřejnění.
2. Podle kterého usnesení zastupitelstva byla vyhloubena rýha (asi pro kabel) na pozemku 1021/1 v kú Velká Chuchle (viz. foto). Rozpor se zápisem 2/23.
3. Proč stále zajíždějí kamiony ICOM na pozemek 143/1 kú Malá Chuchle

Informace mu byly poskytnuty:
Ad.1) Zvukový záznam nebyl ihned uveřejněn z důvodu nemoci (COVID 19) kompetentní osoby p. Pavla Kováče, záznam byl uveřejněn po jeho uschopnění a to 28.3.2023.
Ad.2) Výkop pro uložení kabelu byl proveden na základě USNESENÍ 4/4-3a ze dne 14.9.2020 a následného Souhlasného stanoviska MČ ze dne 29.9.2020.
Ad. 3) MČ Praha - Velká Chuchle v této věci podala podnět na zahájení řízení, účastnila se místního šetření. Věc je nyní řešena MČ Praha 16, OVDŽP, úsek dopravy ve spolupráci s městskou policií. Dle informací zde byly MP vybírány pokuty, nyní společnost ICOM využívá pro napojení na pozemek komunikaci pro zásobování LIDL.