7/2010

Dne 25.5.2010 pan M.S. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí těchto informací:

 

„Za jaké konkrétní případy vynaložila MČ Praha - Velká Chuchle výdaje za právní služby v roce 2009 a v období od 1.1.2010-25.5.2010. A zároveň, která osoba tyto služby a s tím spojené výdaje objednávala a popř. zda a kdo výši a účel těchto výdajů schvaluje. Také žádám o informaci jaká právní kancelář popř. právní zástupce je k těmto službám využíván.".

Informace byla poskytnuta v zákonné lhůtě a to dne 10.6..2010. Doplněno dne 19.7.2010