7/2013

Dne 27.3.2013 pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se předání kopie písemnosti (výpověď nájemní smlouvy č. N/196/2006 z 1.2.2006 a jejího dodatku č. D5).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.