8/2018

Dne 9.7.2018 pan Ing. M.A. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se  "zpřístupnění znaleckého posudku č. 19-996/2015 ze dne 23.11.2015 vyhotovený soudním znalcem Ing. arch. Václavem Chumem, který je podstatnou součástí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci č. P 1264/2018 podepsané dne 13.3.2018 a zveřejněné v registru smluv pod ID 4605532".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
Předmětný znalecký posudek je Vám možné zpřístupnit kdykoli na základě předběžné dohody s tajemníkem ÚMČ (č.tel.: 602 200 832, e-mail: schulz@chuchle.cz).