8/2020

Dne 2.4. 2020 paní L.M. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, celkem dvanáct otázek „týkajících se financování informačního zpravodaje obce nebo městské části“.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) Název obecního zpravodaje (městské části) je „Chuchelský zpravodaj“.

2) V současnosti je zpracováváno šest dvojčísel v kalendářním roce, tzn. že se zpravodaj distribuuje šestkrát za rok.

3) Městská část distribuuje prostřednictvím služeb České pošty, s.p. 960 ks zpravodajů domácnostem za smluvní cenu 1.486,85 Kč vč. DPH. Vzhledem k zaslání tzv. povinných výtisků a pro potřeby městské části je celkově tištěno 1.100 ks zpravodaje.

4) Výše uvedená služba není pro domácnosti zpoplatněna.

5) Počet stran zpravodaje je 16.

6) Inzeráty jsou zveřejňovány dle požadavků inzerentů, v současnosti se jedná cca max. o polovinu jedné stránky zpravodaje.

7) Městská část vynakládá na práci šéfredaktora 6.500,- Kč/jedno dvojčíslo zpravodaje.

8) Městská část vynakládá na tisk zpravodaje cca 16.200,- Kč vč. DPH.

9) Městská část vynakládá na práce grafika 6.400,- Kč (není plátcem DPH).

10) Městská část vynakládá na práce korektora 1.000,- Kč (uzavřená dohoda o provedení práce).

11) Celkové roční náklady činní v případě zpracování šesti dvojčísel cca 190.000,- Kč vč. DPH.

12) Počet přihlášených obyvatel k trvalému pobytu v rámci MČ Praha – Velká Chuchle je ke dni 15.4.2020 celkem 2.348.