8/2022

Dne 17.6.2022 pan Mgr. et Mgr. Ing. J. T., CIPP/E, advokát požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí níže uvedených dokumentů týkající se 5. a 6. části podnětů na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 11.6.2014 ve znění:

1) Demografické prognózy zpracované z důvodu zjištění celkového počtu chybějících míst v základních školách v příštích letech. Zpracování prognózy bylo zadáno z důvodu žádosti o změnu územního plánu. Zadání demografické prognózy vyplývá ze Stanoviska MČ Praha Velká Chuchle k 5. a 6. části podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 11.6.2014 (viz příloha k této žádosti).

2) Souhlasu městské části Praha - Velká Chuchle nebo jiného úkonu, který navazoval na zpracování prognózy podle bodu 1 v souladu se Stanoviskem MČ Praha Velká Chuchle k 5. a 6. části podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy ze dne 11.6.2014.

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
Zasíláme Vám požadovanou „Prognózu vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva městské části Praha - Velká Chuchle na období 2014 - 2040, očekávaný vývoj počtů dětí v mateřských a základních školách a nástin poptávky po veřejných službách" zpracovanou v září 2014.

K otázce č. 2:
Zasíláme Vám písemnosti týkající se dané problematiky (ze dne 25.11.2013 a 11.6.2014) s tím, že po posledním jednání výboru stavebního a územního plánu dne 18.6.2014 před volbami do místního zastupitelstva, který je zveřejněn na webových stránkách městské části na www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzvýborůZMČ2014/výborstavebníaúzemníhoplánu/03/, po novém složení členů místního zastupitelstva na volební období 2014 - 2018 a po prvním jednání nově ustanoveného výboru územního plánu dne 19.3.2015, který je zveřejněn na www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzvýborůZMČ/2015/výborúzemníhoplánu/01/ již nebyla dále tato problematika řešena.