8/2023

Dne 22.2.2023 pan J.H. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1. Plánuje městská část opravu veřejných místních komunikací, konkrétně ulice Nad Chuchlí, Jana Ouřady, ul. Závodní a také ul. K Višňovce. Ulice jsou opravdu ve špatném stavu a již dlouho se do nich neinvestovalo. Spousta lidi a chatařů vynakládá vlastní čas a peníze alespoň na udržování a zasypávání děr, aby byly cesty průjezdné.

2. Jaký je výhledově plán s uzavřenou silnicí na Hvězdárně (neprůjezdnou mimo zásobování a pro společnost Vila Chuchle) a také se silnicí za transformovnou PRE s napojením na Pražský okruh. Pokud máte informace, je v plánu zpřístupnění a otevření i pro běžné řidiče?

Informace mu byly poskytnuty:
Ad.1) MČ Praha - Velká Chuchle na konci března 2023 zajistila lokální opravu ulic Nad Chuchlí, Jana Ouřady, Na Lahovské. V této lokalitě se jedná pouze o účelové komunikace. Běží zde jednání s MHMP ohledně úpravy dopravního provozu (rozšíření x zjednosměrnění), po dořešení této věci by pak následně mělo dojít jak výstavbě inženýrských sítí, tak k výstavbě nových komunikací. Do této doby zde budou probíhat pouze nutní lokální opravy, jelikož se jedná o zahrádkářskou osadu a účelové komunikace.

Ad.2) Silnice za transformátorem PREdistribuce je v majetku ŘSD. Nyní běží jednání o převodu komunikace a zpřístupnění. MČ Praha - Velká Chuchle toto jednání podpořila s tím, že z ul. Na Hvězdárně by byl přístup pouze jednosměrný, tj. ve směru z Velké Chuchle - toto má opět vazbu na bod uvedený výše.