9/2011

Dne 7.6.2011 požádal M.L. o projektovou dokumentaci k domu č.p. 34.
Žádost byla v zákonné lhůtě vyřízena.