9/2018

Dne 16.7.2018 pan R.P. - advokátní kancelář, podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se "zaslání znaleckého posudku č. 19-996/2015 ze dne 23.11.2015 včetně geometrického plánu o dělení pozemku parc.č. 996 v k.ú. Velká Chuchle a doložení, kdy a jakým způsobem byl na úřední desce zveřejněn záměr MČ pozemek prodat." 

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
a) zasíláme vám zpracovaný znalecký posudek č. 19-996/2015 ze dne 23.11.2015, jehož součástí je i geometrický plán o dělení pozemku parc.č. 996 v k.ú. Velká Chuchle,
b) záměr MČ s prodejem části pozemku parc.č. 996 v k.ú. Velká Chuchle byl zveřejněn elektronicky i obvyklým způsobem na úřední desce ÚMČ ve dnech 3.2.2016 - 24.2.2016 (viz příloha).