9/2023

Dne 8.6.2023 pan Ing. M.A. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací ve znění:

1) Jaká výměra předmětné parcely byla pronajata?
2) Jakému subjektu byla pronajata?
3) Za jakou částku za 1m2 byla pronajata?
4) Na jaké období byla pronajata?

Informace mu byly poskytnuty:

K Vaší výše uvedené žádosti Městská část Praha - Velká Chuchle sděluje, že neeviduje na pozemek 991/640 žádnou nájemní smlouvu.