1/2014

Dne 5.2.2014 pan J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se průběhu a výsledku řízení o přestupku vedeného proti panu L.F. a to celkem v 5 otázkách.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.