rok 2007

Zápis č. 2/2007 ze dne 5.2.2007

Počet komentářů: 0

Zápis č. 2/2007 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 5.2.2007

Přítomni:

členové zastupitelstva 9
nepřítomen, omluven 0
hosté Mgr. Eliška Jančíková

Zasedání zahájil a řídil starosta Stanislav Fresl. Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a je usnášení -schopné, přítomno 9 zastupitelů.
Ověřovatelé dnešního zápisu: Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková

Návrh na program zasedání: Zobrazit celý text

Zápis č. 1/2007 ze dne 29.1.2007

Počet komentářů: 0

Zápis č. 1/2007 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.1.2007

Pozn. : Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zvěřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.  Zápis a usnesení je uložen k nahlédnutí u tajemnice úřadu.

Přítomni:

členové zastupitelstva  9
nepřítomen, omluven   0
hosté    0
veřejnost...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků