Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

242a01fc8d7b9f391b40d095ab59cf74.jpg

Slavnostní vítání občánků

Ve vyzdobeném zahradním altánu České zemědělské univerzity v Malé Chuchli se v sobotu 24. září konalo slavnostní vítání občánků. Předseda sociálního výboru pan Mgr. Martin Melichar přivítal přítomné a starostu Velké Chuchle pana Stanislava Fresla a představil mu deset nových občánků, kteří se se svými rodiči a příbuznými k slavnostnímu aktu dostavili.

Zobrazit celý text
f82cf7cf8f8730ade718de74186d2c95.jpg

90 let SK Čechoslovan Chuchle

SK Čechoslovan Chuchle oslavil stylově své devadesáté narozeniny na hřišti u Vltavy. V sobotu 3. září 2016 členové klubu uspořádali další ročník žákovského turnaje pod názvem „Memoriál Míly Marka“.

Zobrazit celý text
f27a9ce70fed37fbd98169aa0e683ba4.jpg

Nesouhlasné stanovisko s hranicemi Mapy Aglomerace Prahy

Vážená paní primátorko, po shlédnutí tzv.“Mapy Aglomerace Prahy“ vymezené pro účely hodnocení a snižování hluku podle katastrálních území, musím důrazně vznést nesouhlasné stanovisko s hranicemi této mapy.

Zobrazit celý text
2b44bfaff4dc8493b2ca2893555d9899.jpg

Informační zpravodaj PID č. 17/2016

Zobrazit celý text
516f2bcb47b06cc54b92010ad2dae1db.png

Kraje pro bezpečný internet

Soutěžní edukativní kvíz pro děti a studenty pražských základních a středních škol (projekt Asociace krajů ČR). Soutěžní kvíz je určen žákům a studentům základních, speciálních a středních škol (včetně učilišť).

Zobrazit celý text
8ded9e25a9098a9308668d42eaef7c35.jpg

Odhalení památníku na středověkém pohřebišti

Památník na raně středověkém pohřebišti u lahovického přístavu bude slavnostně odhalen v úterý 27. září ve 13 hodin za účasti radotínského starosty Mgr. Karla Hanzlíka, zástupců okolních obcí a dalších zainteresovaných firem.

Zobrazit celý text
57d82fe0ac3a1a8e9b48aa1ce737f0fa.png

Pozvánka do Zoo koutku v Malé Chuchli.

24.9. To jsem z toho jelen. Od 14 hodin: Program pro malé i velké, s nímž proniknete do života jelení zvěře. Poslechnete si jejich mocné troubení, vyzkoušíte si jejich obratnost a na vlastní kůži si otestujete, jak těžká je ozdoba, kterou celý den hrdě nosí na hlavě.

Zobrazit celý text
a4edee26c6f56d84b448a957ed123855.jpg

110 let závodiště ve Velké Chuchli

Velká Chuchle na jihozápadním okraji metropole je hlavní dostihovou dráhou v České republice. Každý rok mezi začátkem dubna a koncem října se zde koná kolem dvaceti dostihových dnů včetně Českého derby, Velké jarní ceny, Velké ceny Prahy a dalších vrcholů rovinové sezóny.

Zobrazit celý text
5a42363d87d6cbed0481620488795957.jpg

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Dne 1. září 2016 byl před školou zahájen nový školní rok 2016/2017. Úvodního slova se ujali ředitelka naší školy Mgr. Eliška Jančíková a starosta městské části Praha – Velká Chuchle pan Stanislav Fresl. Přivítali v novém školním roce žáky, učitele i přítomné rodiče a popřáli všem hodně úspěchů a radosti.

Zobrazit celý text
36a96f75666918dd06a53cf7ac31176a.jpg

Informační zpravodaj PID č. 16/2016

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků