Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

380d45faa18e40c8b9ca4f12942dbbae.jpg

Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle

Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle:

https://www.youtube.com/channel/UCe8bdAMS-vtYnLiO1YvjewA/live

EDITACE k 21:15 hodin - Přenos ze ZMČ byl ukončen z důvodu výpadku wi-fi signálu uvnitř prostoru K8. Poskytovatel konektivity v současé době pracuje  na odstranění technické závady.

Zobrazit celý text
99229faa3b3c30816f0fcb59af6a8f05.jpg

Písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra

V rámci připomínek k akci „Rozšíření ul. Strakonická" se nám podařilo (dne 17.6.) získat písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra.
Oprava povrchu v ul. Strakonická ve směru z centra bude zařazena do plánu akcí v přímé návaznosti na stavební práce na akci „Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170. Předmětný rozsah opravy povrchu ve směru z centra s povrchem s protihlukovými účinky bude zahájen laboratorním průzkumem a...

Zobrazit celý text
5ef59c5deca574a1054ce62b15879f9c.jpg

Udělení výjimky k vjezdu

Od 22.6.2020 dne je možné si vyzvednout v odůvodněných případech výjimku k vjezdu do ulic K Višňovému sadu, Nad Chuchlí, Na Lahovské, K Vápence a nám. Omladiny, Pod Akáty, Na Mrázovce se zákazem vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu. Rodičům žáků z MŠ bude výjimku vydávat ředitelka MŠ. Pro uživatele zahrádkářské osady Třešňovka budou výjimky k dispozici u předsedy Lukáše Lexy (po předchozí telefonické domluvě na tel. 725 774 060 na adrese Třešňovka 2293, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle)....

Zobrazit celý text
82d81304d18f10b5c16b3a27b4b783ca.jpg

Další informace k dopravnímu značení

Na základě situace v dopravě v době stavebních prací na Barrandově a v Radotíně a přesunu transitní dopravy skrze MČ Velkou Chuchli - stížnosti občanů z VCH na stav při těchto akcích v, a i mimo MČ (v okolních MČ) - projednával DV na zasedání výboru 24.2.2020 návrhy na možné omezení této transitní dopravy. Dopravní výbor doporučil probrat s Policií ČR, odborem dopravy MČ P16 i zhotovitelem stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín možnosti omezení transitní dopravy ve Velké Chuchli - viz...

Zobrazit celý text
6e7df38b3cc7ee32d66a0320ab820a79.jpg

Umístění dopravního značení

Vážení občané, v rámci zklidnění automobilové dopravy ve Velké Chuchli bude od 15.6.2020 umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhy“ na místní komunikace K vápence, Pod Akáty, nám. Omladiny, Na Mrázovce, Na Lahovské, K Višňovému sadu a Nad Chuchlí. Věříme, že se tímto omezením podaří vyřešit plynulost a bezpečnost dopravního provozu a sníží se počet projíždějících vozidel naší městskou částí.
„Dopravní obsluha je definována ve vyhlášce č. 294/2015 Sb....

Zobrazit celý text
7270e8154f22ffb8f0fcc75a5df9e66c.jpg

Výzva k úhradě místního poplatku ze psů

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle vyzývá občany k úhradě místního poplatku ze psů za rok 2020.
Termín splatnosti je do 30.6.2020.
Poplatek lze platit bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet číslo 2000697329/0800.
Při bezhotovostní platbě uveďte variabilní symbol, který Vám byl přidělený při přihlášení psa. Pokud ho nevíte, do poznámky napište jméno a příjmení toho, za koho poplatek hradíte nebo se lze informovat na odboru smluv, daní a poplatků (tel. 257 940...

Zobrazit celý text
3dd7f9ba6dcbee4aa5186312ec0d56f1.jpg

Informace o přerušení letního provozu mateřské školy

Oznamujeme Vám, že provoz mateřské školy Velká Chuchle bude v měsících červenci a srpnu 2020 přerušen.

Zobrazit celý text
e5f330984a235f69a102649a2b3e13a5.jpg

Anketa - Využití oploceného prostoru za hřištěm ZŠ směrem ke Slivenci

Nabízíme návrhy na využití prostoru. Z vybraných návrhů byly vybrány projekty, které je MČ Velká Chuchle na tomto místě schopna zrealizovat za hygienických a bezpečnostních podmínek. Jedná se o:
a) dětské hřiště pro věkovou kategorii 0-10 let
b) sportoviště pro děti II. stupně ZŠ
c) hřiště s cvičebními prvky pro dospělé či seniory

Hlasovat je možné na níže uvedeném odkazu od 11.6. do 15.7.2020.

...

Zobrazit celý text
980e0e8a9a6161a090ba64fc4eb190d0.jpg

Uzavření ulice Paroplavební

Aktuální informace o uzavření ulice Paroplavební - změna termínu

Zobrazit celý text
f57b35bae1873537092fb959a85415f3.jpg

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9.6. a 19.6.2020

Z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., bude přerušena dodávka elektřiny:

dne 9. 6. 2020 od 8 do 13 hodin pro odběrná místa:
Praha - Velká Chuchle, ul. Strmý vrch, č.p. 124/10, 174/12, ul. K vápence č.p. 221/39, 065/37, 206/35, 272/33, 226/31, 224/29, 167/27, 208/23, 225/21, 223/20, ul. Prodloužená, č.p. 153/31, 323/25, ul. V dolích, č.p. 301/21, 302/23, 40/17, 189/15, 190/3, 227/11, 172/9, 171/7, 42/5, 43/3, 170/1, 68/2,...

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků