Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

10a9b5da61453f2435da49eba708a774.png

Mimořádná opatření Hygienické stanice Praha

Zobrazit celý text
9abcfb0a03da609d906c2bbcda803b1c.png

Úplné uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020

Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme od společnosti Eurovia bohužel negativní upřesňující informaci, že i přes naši společnou snahu je zřízení přechodu pro chodce nerealizovatelné (v rámci úplného uzavření žel. přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020) z důvodu nesouhlasu Policie ČR a správního orgánu MČ Praha - Radotín. Zdůvodnění zástupce Policie ČR: „Bezpečný pohyb chodců na přejezdu při předmětné uzavírce nelze zajistit řádným způsobem. Rozhledové poměry díky terénu a pevným konstrukcím...

Zobrazit celý text
4de6928344b6c69f9411acb730f42a1c.jpg

Zahájení prací v rámci spojkoviště pro kabel kVN a stání staveb. mechanizace v ul. Podjezd

Oznamujeme zahájení prací pro realizaci pokládky kabelů na akci "Praha Malá Chuchle, Obnova kabelů kNN, kVN, sdk trasa Podjezd-Strakonická"
Ul. Podjezd parc.č. 213/2 k.ú. Malá Chuchle, Praha 16
Termín: 10. 7 . - 4. 9. 2020
Plocha záboru 20 m2 (2x spojkoviště, výkop 5 x 2)
2x posuvný zábor kontejner + pracovní vozidlo + x 2, celkem 24 m2.

Zobrazit celý text
dcfe38af607458c6aa58d6592b78c161.png

Uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle

Upozorňujeme, že společnost EUROVIA CS, a.s. uzavře ve dnech 6.7. 2020 od 20:00 hod. do 9.7.2020 do 20:00 hod. železniční přejezd pro veškerou automobilovou dopravu z důvodů nutné výměny koncepce zabezpečení přejezdového zabezpečovacího zařízení, přepojení na nový systém napájení a jeho zapojení do celkového systému konfigurace železniční dopravy Praha - Radotín.
Po celou dobu nebude v provozu zabezpečovací zařízení. Pro pěší bude vyhrazen pruh o šíři 1,5 m. Projíždějící vlaky budou...

Zobrazit celý text
906df18fe3ac233505a956a6b98a9d4b.jpg

Informace ze schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci mimoúr. křížení a Správou železnic

Ve středu 17. 6. proběhly v prostorách K8 schůzky mezi účastníky řízení a jejich zástupci  mimoúr. křížení a Správou železnic.
Bohužel schůzka zúčastněných neměla konkrétní výsledek. Obyvatelé od zástupců SŽ chtěli konkrétní informace např. napojení jejich nemovitostí na komunikace u obou. Především požadovali vizualizace, které jim byly přislíbeny jak SŽDC, tak bývalým starostou Freslem již na prezentaci ve škole v roce 2017, ale do dnešního dne jim nebyly předloženy. Jak vyplynulo...

Zobrazit celý text
380d45faa18e40c8b9ca4f12942dbbae.jpg

Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle

Odkaz na on-line přenos ZMČ Praha - Velká Chuchle:

https://www.youtube.com/channel/UCe8bdAMS-vtYnLiO1YvjewA/live

EDITACE k 21:15 hodin - Přenos ze ZMČ byl ukončen z důvodu výpadku wi-fi signálu uvnitř prostoru K8. Poskytovatel konektivity v současé době pracuje  na odstranění technické závady.

Zobrazit celý text
99229faa3b3c30816f0fcb59af6a8f05.jpg

Písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra

V rámci připomínek k akci „Rozšíření ul. Strakonická" se nám podařilo (dne 17.6.) získat písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra.
Oprava povrchu v ul. Strakonická ve směru z centra bude zařazena do plánu akcí v přímé návaznosti na stavební práce na akci „Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170. Předmětný rozsah opravy povrchu ve směru z centra s povrchem s protihlukovými účinky bude zahájen laboratorním průzkumem a...

Zobrazit celý text
5ef59c5deca574a1054ce62b15879f9c.jpg

Udělení výjimky k vjezdu

Od 22.6.2020 dne je možné si vyzvednout v odůvodněných případech výjimku k vjezdu do ulic K Višňovému sadu, Nad Chuchlí, Na Lahovské, K Vápence a nám. Omladiny, Pod Akáty, Na Mrázovce se zákazem vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu. Rodičům žáků z MŠ bude výjimku vydávat ředitelka MŠ. Pro uživatele zahrádkářské osady Třešňovka budou výjimky k dispozici u předsedy Lukáše Lexy (po předchozí telefonické domluvě na tel. 725 774 060 na adrese Třešňovka 2293, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle)....

Zobrazit celý text
82d81304d18f10b5c16b3a27b4b783ca.jpg

Další informace k dopravnímu značení

Na základě situace v dopravě v době stavebních prací na Barrandově a v Radotíně a přesunu transitní dopravy skrze MČ Velkou Chuchli - stížnosti občanů z VCH na stav při těchto akcích v, a i mimo MČ (v okolních MČ) - projednával DV na zasedání výboru 24.2.2020 návrhy na možné omezení této transitní dopravy. Dopravní výbor doporučil probrat s Policií ČR, odborem dopravy MČ P16 i zhotovitelem stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín možnosti omezení transitní dopravy ve Velké Chuchli - viz...

Zobrazit celý text
6e7df38b3cc7ee32d66a0320ab820a79.jpg

Umístění dopravního značení

Vážení občané, v rámci zklidnění automobilové dopravy ve Velké Chuchli bude od 15.6.2020 umístěno dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhy“ na místní komunikace K vápence, Pod Akáty, nám. Omladiny, Na Mrázovce, Na Lahovské, K Višňovému sadu a Nad Chuchlí. Věříme, že se tímto omezením podaří vyřešit plynulost a bezpečnost dopravního provozu a sníží se počet projíždějících vozidel naší městskou částí.
„Dopravní obsluha je definována ve vyhlášce č. 294/2015 Sb....

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků