Koronavirus: Mimořádná opatření

21.10.2020

Covid-19: Přehled opatření, která platí od pondělí 1.3.2021
Roušky a respirátory:
Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.
Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
Na místech, kde se je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor například v prodejnách, provozovnách a dopravě.

Školy, školky, dětské skupiny:
Zavřeny jsou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená jsou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.

Obchody a služby:
Otevřené zůstávají prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
V provozu jsou taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené jsou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
Naopak se uzavírají papírnictví, prodejny s dětským textilem a obuví i obchody se zbraněmi a střelivem.
U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále mohou občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu:
Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5 do 21 hodin, a to pouze po území obce.
Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy:
Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvádí místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že je nutné cestovat do jiného okresu.
Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde je uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se považuje za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okrese, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Nouzový stav a mimořádná opatření - co aktuálně platí


Covid-19: Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví platí od čtvrtka 25.2.2021

Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka 25. 2. 2021:
v prodejnách,
v provozovnách služeb,
ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
na mezinárodních letištích,
v prostředcích veřejné dopravy,
na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku.
Mimořádné opatřední týkající se ochrany dýchacích cest

Covid-19: Vláda vyhlásila nový nouzový stav na základě žádosti hejtmanů po dobu 14 dnů, tj. do 28. 2. 2021.
USNESENÍ VLÁDY ze dne 14.2.2021 o vyhlášení nového nouzového stavu

Covid-19: Opatření platná od 8.2.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. února 2021 č. 119 o změně krizového opatření

Covid-19: Opatření platná od 28.1.2021
Bližší informace naleznete ve sbírce zákonů zde:
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření

Covid-19: Nouzový stav prodloužen
Na základě přetrvávající nepříznivé epidemické situace byl Vládou ČR prodloužen nouzový stav do 14. února 2021 do 23:59 hodin.
Ke stejnému datu se vláda rozhodla prodloužit i platná krizová opatření. Došlo však k malé úpravě krizového opatření omezující maloobchod a služby. K rozšíření výjimek z 19. ledna se přidala i činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021


Covid-19:
Opatření platná od 18.1.2021
Bližší informace naleznete ve sbírce zákonů zde:
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 53 o přijetí krizového opatření

Covid-19:
Prodloužení nouzového stavu do 22.1.2021 a s tím spojená opatření
Usnesení vlády ze dne 23.12.2020 - Sbírka zákonů č.242

Covid-19: Přísnější opatření od 27. prosince
Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru bude platit prozatím do 22. ledna 2021. O jeho prodloužení rozhodla vláda na mimořádném jednání ve středu 23. prosince 2020. Rozhodla rovněž o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do pátého stupně protiepidemického systému PES, k němuž dojde v neděli 27. prosince.

Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021. V důsledku toho bude opět prodloužen noční zákaz vycházení, který bude nově začínat ve 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.

Zákaz bude týkat výhradně sortimentu a služeb a nebude již vázán na velikost prodejny. To v praxi znamená, že velké supermarkety nebudou smět nabízet zákazníkům doplňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách. Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.

Zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí. Povolena bude pouze přeprava zboží a materiálu a doprava osob za jiným účelem. Opět bude zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. Vláda současně opět nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby zajistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu, například pro zaměstnance integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a armády, obecní policie, hygieny, zdravotnictví, pracovníky v sociálních službách, na úřadech práce, zaměstnance škol a školek či České pošty. Omezen bude opět na nezbytné minimum i chod úřadů a institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.

Ve zkratce. Co se mění od 27. prosince 2020:

Zákaz nočního vycházení od 21:00 hodin - 5:00 hodin.
Stejná omezení pro malé i velké obchody, otevřené zůstanou jen ty se základními potřebami.
Venku i uvnitř se budou moci scházet maximálně dvě osoby.
Výdejová okénka restaurací budou moci být otevřené do 21 hodin.
Provoz lyžařských vleků bude přerušen.
Lidé se mohou vrátit z Velké Británie, pokud budou mít negativní test.
Od 4. ledna 2021 platí distanční výuka ve školách, to se netýká mateřských škol, speciálních škol a prvních a druhých ročníků základních škol.

Covid-19: Prodloužení nouzového stavu a aktuální opatření
Poslanecká sněmovna ČR odhlasovala prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru Covid-19 do 23. 12. 2020. Do této doby platí také opatření vlády vyhlášena v pondělí 14. 12.
Znění sbírky zákonů naleznete ZDE

Covid-19: Vláda prodloužila nouzový stav do 23. prosince
Nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 10. prosince 2020 rozhodla o dalším prodloužení na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda Andreje Babiše.
Důvodem pro prodloužení nouzového stavu je trvající nepříznivá epidemiologická situace. Počty nakažených koronavirem se v republice drží v nepříznivých hodnotách, což si vyžaduje nutnost pokračovat ve vládou nařízených krizových opatřeních. I proto vláda dnes prodloužila jejich platnost současně s nouzovým stavem. Zároveň upravila části týkající se zákazu prodeje alkoholu s sebou tak, že se nově týká rozlévaných a na místě připravovaných nápojů, a zákazu provozu vleků a lanových drah tak, že se týká výslovně lyžařských vleků a lanovek.
Částka Sbírky zákonů ČR č. 215 ze dne 10.12.2020 o prodloužení nouzového stavu

Covid-19: Opatření platná od 9.12.2020
Vláda ČR vydala nová opatření platná od středy 9.12.2020. Omezuje se především otevírací doba restaurací a zakazuje se konzumace alkoholu na místech přístupných veřejnosti.
Více se dozvíte ve sbírce zákonů ZDE

Covid-19: Rozvolňování a změny v krizových opatřeních

Změny v krizových opatřeních souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES.

 • Od čtvrtka 3. prosince budou moci v omezené podobě a za přísných hygienických opatření otevřít restaurace, všechny obchody a služby.
 • Ruší se zákaz nočního vycházení, ruší se zákaz konzumování alkoholu na veřejnosti.
 • Otevřou se všechny obchody, služby a restaurace (u stolu 4 osoby, kapacita v restauraci 50 %), v neděli může být otevřeno.
 • Otevřou se fitcentra (1 zákazník na 15 m2), vnitřní sportoviště do 10 osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy.
 • Zpřístupní se zoologické zahrady.
 • Venku se může setkat 50 osob, uvnitř 10 osob.
 • Muzea a galerie mohou svou kapacitu využívat na 25 %.
 • Svatby a pohřby s účastí do 30 osob.
Školy se do 3. stupně přesunou až od pondělí 7. prosince. Bude to znamenat zavedení rotace prezenční a distanční výuky na středních školách a pokračování tohoto systému výuky na 2. stupni základních škol. Do učeben se budou moci vrátit i první ročníky vysokých škol.

Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Opatření protiepidemického systému podle jednotlivých aktivit (sportovní aktivity, průmysl a obchod, kultura a bohoslužby, školství) naleznete zde: Opatření PES

Sbírka zákonů ze dne 30. listopadu 2020 s krizovými opatřeními

Protiepidemický systém PES na webu ministerstva zdravotnictví:


Covid-19: Vláda na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince.

Od čtvrtka 3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce.

Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Vláda rozhodla také o uvolnění dalších finančních prostředků na pomoc tuzemským podnikatelům a na nákup dalších očkovacích vakcín na covid-19. Zároveň také odsouhlasila návrh zákona, který umožní bezúplatné dobrovolné očkování proti nemoci covid-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven.

Více z jednání v tiskové zprávě http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-prijala-opatreni-platna-pro-treti-stupen -pes--parlamentu-navrhne-bezuplatne-dobrovolne-ockovani-proti-covid-19-pro-vsechny-ceske-pojistence-185335/

Vládní usnesení zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#posledni


Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od 23. listopadu dojde k dílčímu zmírnění některých opatření

Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Rozhodla o tom česká vláda 20. listopadu na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny. Od pondělí 23. listopadu ale dojde k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí ale dojde k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také naběhnou změny v zákazu školní docházky.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště. Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

V oblasti maloobchodu a služeb bude od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody budou moci mít otevřeno také až do 23 hodin a nově budou moci na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva. Nové znění nařízení umožní také profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.

Dílčí úpravu dozná od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

Dalšího rozvolnění se dočká i školství. Od 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

V pondělí také přestane platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

Sbírka zákonů č. 194 ze dne 20. listopadu 2020

Covid-19: Krizová legislativa k 16. listopadu

V rámci nouzového stavu a v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 schválila vláda na svém jednání 16. listopadu další krizovou legislativu:

Usnesení vlády České republiky č. 1185
Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury

Usnesení vlády České republiky č. 1190
Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení vlády České republiky č. 1191
Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády České republiky č. 1192
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Sbírka zákonů částka 190 ze dne 16. listopadu 2020

Covid-19: Aktuální vývoj epidemiolog.situace


Covid-19: Zákaz nočního vycházení. Večer a v neděli zavřené obchody

V České republice se opět výrazně zpřísňují opatření, kterými chce vláda zpomalit šíření koronaviru. Od středy 28. října platí:

 • Noční zákaz vycházen mezi 21. hodinou a 4:59 s výjimkami (cesty do zaměstnání a zpět, venčení psa do 500 metrů od bydliště).

 • Zavedení práce z domova, tam kde to zaměstnání umožňuje.

 • Uzavření trhů a stánkového prodeje, zákaz konzumace výrobků v prostoru trhů, výjimka se vztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských výrobků - vše z domácí výroby, na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry.

 • Omezení provozu lázní.

 • Omezení maloobchodu, obchody musí být zavřené v době mezi 20. a 5. hodinou, v neděli zavřené, v květinářství mohou být maximálně dva zákazníci na prodejně.

  Krizové opatření vlýdy o zákazu volného pohybu osob a o zákazu maloobchodního prodeje služeb


COVID-19:Nová vládní opatření od 22. října uzavřou obchody i služby

Vláda od 22. října 2020 od 6:00 uzavře maloobchody a služby, bude zakázán volný pohyb osob vyjma cest do práce a na nákup. Pohyb v přírodě bude povolen do dvou osob. Ve velkých nákupních centrech se vláda rozhodla uzavřít provozovny s výjimkou prodejen potravin, drogerie, lékáren, zverimexů a dalších provozoven. Úřední hodiny orgánů veřejné moci a správních orgánů se zkrátí na 5 hodin, dva dny v týdnu.

Jednotlivá opatření podrobněji: 

 • Vláda rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 hodin po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé si budou moci vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti.

 • Vláda od čtvrtka od 6.00 hodin omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.

 • Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 hodin  zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech.


COVID-19: Od středy 21. října budou roušky povinné i venku

Od středy 21. října platí některá nová nařízení:


COVID-19: Nařízení pražské hygienické stanice 16/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala s účinností od 12. října 2020 od 15.00 hodin nové nařízení v souvislosti s onemocněním covid-19.

Nařízení HSHMP č. 16/2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu příjmu nových osob u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, dále k zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí zpět do sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), např. z domácí péče či zdravotnického zařízení a dále k zákazu příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.
Nové opatření zároveň ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10/2020, 14/2020 a 15/2020.
Nařízení HSHMP č. 16/2020 - zákaz příjmu nových osob u poskytovatelů sociálních služeb


COVID-19: Nouzový stav od 5.10.2020
Od 00:00 hodin dne 5.10.2020 je vyhlášen vládou nouzový stav na dobu trvání 30 dnů.
Vyhlášení nouzového stavu

logo