Koronavirus: Mimořádná opatření

28.8.2020

Koronavirus:
Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 14/2020Koronavirus: Nové podmínky pro karanténu a izolaci

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 14/2020Koronavirus: Nové podmínky pro karanténu a izolaci

Koronavirus: Mimořádná opatření od 25. září
Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 25. září 2020 nové mimořádné opatření v souvislosti s onemocněním covid-19.

Změny se týkají nových pravidel pro nařizování a ukončování izolace a karantény.
Mimořádné opatření - izolace a karanténa

Nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy číslo 13/2020 se ruší nařízení 9/2020 a od 24. září od 18:00 se nařizuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společenských vnitřních prostorech internátů, domovů mládeže, školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy či zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 13/2020 - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest

Koronavirus: Mimořádná opatření od 24. září
Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 24. září 2020 nová mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Změny nastanou v konání hromadných akcí a ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

Zakazují se hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
Mimořádné opatření - omezení hromadných akcí

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22.00 hod. a 6.00 hodin, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost.
Mimořádné opatření - omezení stravovacích a ubytovacích zařízení


Koronavirus: Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala s platností od 21. září 2020 nová nařízení v souvislosti s onemocněním covid-19.

Povinné roušky (zakrytí dýchacích cest) budou nově na venkovních
hromadných akcích přesahujících ve stejný čas 100 osob.
Nařízení HSHMP č. 10/2020 - roušky na venkovních hromadných akcích

Zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.
Nařízení HSHMP č. 11/2020 - zákaz návštěv pacientů

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.
Nařízení HSHMP č. 12/2020 - zákaz přítomnosti studentů na vysoké škole

Koronavirus: Mimořádná opatření od 18. září

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 18. září 2020 nová mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Změny nastanou mimo jiné v pravidlech povinného používání roušek ve školách nebo v oblasti provozoven.

Povinnost zakrytí dýchacích cest (zakrytí dýchacích cest) platí ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku mají pouze první stupně základních škol.
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

S výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí se budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.
Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí

Povinná dezinfekce, jednorázové rukavice a další omezení v provozovnách a v provozu služeb.
Mimořádné opatření omezení provozoven a provozu služeb


Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 9/2020 s účinností od 12.9.2020

Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy č. 9/2020


Koronavirus: Nová opatření v pražské hromadné dopravě od 11.9.2020

Dle aktuálních informací od Dopravního podniku hlavního města Prahy dochází od 11. září 2020 kvůli nepříznivé epidemiologické situaci ke změnám v provozu Pražské integrované dopravy.

Tramvaje:
- uzavření předních dveří pro nástup/výstup cestujících s výjimkou tramvají typu 14T, 15T a linky číslo 32 (v úseku Barrandov - Hlubočepy),
- zavádí se centrální otevírání dveří, bez nutnosti použití poptávkového tlačítka dveří,
- ruší se režim zastávek „Na znamení".
Autobusy:
- uzavření předních dveří pro nástup/výstup cestujících a fyzické zahrazení první řady sedaček pro cestující,
- zavádí se centrální otevírání dveří,
- zastávky „Na znamení" zůstávají v běžném režimu s ohledem na dodržení jízdního řádu a povinných bezpečnostních přestávek řidičů.
Metro:
- centrální otevírání dveří zůstává v platnosti.
Tisková zpráva z DPP

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s platností od 1. září 2020 nová mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Změny nastanou mimo jiné v pravidlech povinného používání roušek, dále v oblasti konání hromadných akcí a v délce karanténního opatření.

Povinné roušky (zakrytí dýchacích cest) v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. 
Kapacita osob na hromadných venkovních akcích zůstává stejná, tzn. maximálně 1000 osob ve stejný čas. Na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou, maximální počet osob na vnitřních akcích je 500 osob.
Izolace u osob, kterým bylo RT PCR testem prokázána přítomnost SARS-CoV-2 a nemají příznaky onemocnění COVID-19, se nově nařizuje v minimální délce trvání 10 dnů. U pozitivně testovaných osob, které mají příznaky onemocnění COVID-19 se doba izolace upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů.
Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a na základě vyhodnocení epidemiologické situace nebude Ministerstvo zdravotnictví pro další týden měnit seznam zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19. Vydává však důrazné doporučení pro všechny občany, kteří cestují do Chorvatska a Francie, kde se epidemiologická situace zhoršuje.
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 25.8.2020 - viz. níže
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 - viz. níže

logo