Pozvánka na 1. zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle

23.1.2023

1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle.

Na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, které se bude konat dne

30. ledna 2023 od 17.00 hodin

v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Finanční záležitosti (rozpočet a dlouhodobý výhled MČ, ZŠ a MŠ, rozpočtové úpravy)
3. Majetkové záležitosti
4. Informace z jednání výborů ZMČ
5. Školské záležitosti (jmenování konkurzní komise)
6. Změna složení Krizového štábu a povodňové komise
7. Různé (výroční zpráva JSDH, žádost o podporu - projekt Děti na startu)

Viktor Kobes
starosta MČ Praha - Velká Chuchle