Bioodpad

7.4.2010

Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům
a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností.

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.


Pravidelný svoz bioodpadu provádíme 1 x za 14 dní ve vegetačním období, tj. od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku.


Mezi bioodpad patří:

zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, listí, tráva, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

 

Pro skladování bioodpadu Vám pronajmeme nádobu určenou na tento odpad, což je kompostejner o velikosti 120 nebo 240 litrů.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

 

Noví zákazníci

Novou smlouvu o poskytování služeb Svoz bioodpadu můžete uzavřít jedním z následujících způsobů:

• elektronicky Uzavření smlouvy On-line ZDE

• vyplněním a odesláním letáku, který získáte na Vašem městském úřadě.

• osobně v Zákaznických centrech společnosti Pražské služby, a. s.

• telefonicky - Call centrum 284 091 888.

• Cena za službu vč. pronájmu kompostejneru činní:

  • 600,- Kč vč. DPH za 120 litrovou nádobu,
  • 960,- Kč vč. DPH za 240 litrovou nádobu.


Stávající zákazníci (smlouva uzavřená v roce 2009)

Vážení zákazníci, pokud jste s námi uzavřeli smlouvu před 1.1.2010:

• ceny na svoz bioodpadu platné v roce 2009, zůstávají pro Vás v platnosti i nadále.
• V nejbližších dnech obdržíte fakturu se složenkou na rok 2010 s původními cenami.
• Dále obdržíte i seznamem svozových dnů platný pro rok 2010.

Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že budete s našimi službami spokojeni i v letošním roce.

 

9193370a6d749e04c89db84ea64ebc9e.jpg