Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2021

22.9.2021

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů II. pololetí 2021

Datum                Místo přistavení
9.10.2021          Velká Chuchle - osada Lahovská, ul. Nad Chuchlí
sobota

24.10.2021        Velká Chuchle - ul. nám. Omladiny
neděle

9.10.2021          Malá Chuchle - ul. Zbraslavská proti č. p. 39/37
sobota

24.10.2021        Velká Chuchle - ul. Nad Libří
neděle

14.11.2021        Velká Chuchle - ul. nám. Omladiny
neděle

28.11.2021        Velká Chuchle - osada Lahovská, ul. Nad Chuchlí
neděle

V čase vždy od 9 do 12 hodin, upozorňujeme občany na skutečnost, že pokud bude kontejner naplněn, nebude za něj přistaven náhradní.

Pavla Machánková, odbor životního prostředí

Harmonogram VOK