Havárie vodovodní přípojky

22.8.2022

MČ obdržela informaci o havárii vodovodní přípojky Starochuchelská 73/26, parcela č. 1166/2, k.ú. Velká Chuchle.
Povrch: vozovka asfalt + parkoviště dlažba, zeleň. Nebude dotčena hlavní komunikace.
Práce probíhají od 22.8.2022 s předpokládaným ukončením do 29.8.2022.

Děkujeme za pochopení.