Nařízení státní veterinární správy

19.4.2018

Nařízení státní veterinární správy k ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 25. 1. 2018, č. j. SVS/2018/011578-G, která byla vydána k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky a která zakazovala použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.