Pozvánka na 3. zasedání nově zvoleného ZMČ

7.12.2022

3. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle.
Na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám třetí zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, které se bude konat dne 14. prosince 2022 od 17.00 hodin v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Finanční záležitosti
3. Majetkové záležitosti
4. Informace z jednání výborů ZMČ
5. Různé (žádost o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin, doplnění člena redakční rady CHZ)

Viktor Kobes
starosta MČ Praha - Velká Chuchle