Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

10.10.2022

Na základě ustanovení § 61 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, které se bude konat dne

18. října 2022 od 17.00 hodin

v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:
1. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva MČ
2. Volba mandátové komise, ověření platnosti voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle, zpráva mandátové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu ustavujícího zasedání
4. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva MČ
5. Volba starosty městské části
6. Volba místostarosty(ů) městské části
7. Zřízení ústřední inventarizační komise + eventuelně výborů ZMČ
8. Různé


MUDr. Jaromír Piskáček
starosta MČ Praha - Velká Chuchle