Upozornění - poplatek ze psů

14.1.2019

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle upozorňuje své občany, mající v držení psa, na povinnost vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů, uhradit  N E J P O Z D Ě J I   do 31. března 2019 místní poplatek ze psů.

Držitelé psů, kteří měli v roce 2017 a 2018 úlevu od poplatku z důvodu čipování musí již v roce 2019 platit. Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční známky lze provést na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká Chuchle.

ÚMČ, odbor smluv, daní a poplatků tel. 257 940 326

Bettynka