Uzavření železničního přejezdu v červenci

10.6.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby ´Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)´,
upozorňuje, že vzhledem k postupu prací bude ve dnech 26. - 27. července uzavřen železniční přejezd ve Velké Chuchli, kdy bude prováděno napojení nové železniční koleje (nejdále od řeky) do staré koleje v přejezdu, a to z obou stran.
Tato realizace probíhá výhradně kolejovými prostředky. Při realizaci tedy není možné pojíždět po přejezdu, protože je trvale obsazen kolejovou mechanizací.
Posun termínu nelze provést z důvodů dlouhodobého objednávání výluk, mechanizace a dopadů do celkového harmonogramu stavebního postupu, tím pádem celé stavby.
Zajištění bezpečného přechodu přes přejezd není možné z důvodu provádění prací kolejovou mechanizací zasahující a operující právě v oblasti přejezdu.

logo